Bratlandsånå

www.turinspirasjon.net © 2015

 

ansvarlig redaktør: Hermund Haugland

 

epost: hermund.haugland@turinspirasjon.net

 

Brattlandsånå

 

Hvor

Hå kommune.

Varhaug sør for Nærbø langs Fv 181 eller inn på Fv 504 fra Fv 44 vest for Varhaug. Gode parkeringsmuligheter ved idrettsanlegget til Varhaug.

 

Beskrivelse

Turen starter fra parkeringsplassen til Varhaug IL. Gå gjennom undergangen for å komme til gang- og sykkelvei langs vestsiden av Fv 181 Opstadvegen og følg denne nord ca 100 m før en går inn på sti til venstre langs Brattlandsånå. Deretter på fin grusvei/sti forbi friområde med lekeplass til en må krysse Fv 152 Ånestadvegen. Videre vest langs åna et lengre stykke og under jerbanelinja før en må krysse neste Fv 153 Dysjalandsvegen. Fortsett enda et stykke før du kommer til en enden av leiligheter på Brattland hvor det er ballbinge.

 

Skal en holde seg på grus, må en snu og gå tilbake. Når en er tilbake ved Fv 181 rett før parkeringsplassen, kan en med fordel forlenge turen rundt selve idrettsanlegget. Kryss Fv 181 og følg grusvei som starter på nordsiden av anlegget. Denne tar deg rundt hele anlegget og forlenger turen med en liten km.

 

Hvor krevende?

Lettgått tur for hele familen eller som trimløype. Hele turen, inklusiv rundløypa ved idrettsanlegget, er belyst. Du må regne med en liten time i normalt gåtempo. Turen egner seg også godt for rullestol og barnevogner, men vær oppmerksom ved kryssinger av veier.

 

Litteratur

Ingen som jeg vet.

 

Kartbilde (Kilde: Statens kartverk NE12000-221010sas)