Dalabekk

Dalabekk på Nærbø

 

Hvor

Dalabekk på sørsiden av byggefeltet Rosk på Nærbø i Hå kommune.

Opparbeidet tursti og friområde sør på Nærbø mellom Opstadvegen og Kviavegen. Ikke tilrettelagt parkeringsplasser, men så er dette et turområde først og fremst i gåavstand for befolkning i nærmiljøet.

 

Beskrivelse

I øverste del mot Opstadvegen går det flere stier i området på begge sider av bekken. Ble tidligere benyttet som uteområde for naturbarnehage. Fra grusbane og nedover er det gruset turvei hele veien som også er godt egnet for sykling. Det er også belysning langs et godt parti her. Mange idylliske områder langs bekken. Lenger vest forlater en bekken og turvei fortsetter oppover mot nordvest på sørsiden av bebyggelse og deretter ned mot Kviavegen på nordsiden av Hattalandstjørnet. En kan imidlertid også utforske utmarksområde lenger vest langs bekken dersom en ønsker dette (se stiplet område).

 

Hvor krevende?

Enkel og lettgått tur- og sykkelsti i fint tilrettelagt friområde langs Dalabekk.  

 

Kartbilde (Kilde: Statens kartverk NE12000-221010sas)

www.turinspirasjon.net © 2015

 

ansvarlig redaktør: Hermund Haugland

 

epost: hermund.haugland@turinspirasjon.net