Finnstølløypa

www.turinspirasjon.net © 2015

 

ansvarlig redaktør: Hermund Haugland

 

epost: hermund.haugland@turinspirasjon.net

 

Finnstølløypa

 

Hvor

Sirdal- og Ryfylkeheiane.

Haugen mellom Sinnes og Kvæven. Parkeringsplass på gardstun innenfor campingsplass på Haugen mot betaling.

 

Beskrivelse

Finnstølløypa er en rundtur som går forbi Haugen, Fidjeland og Kvæven. En kan selvfølgelig starte hvor en vil og gå i hvilen retning en ønsker, men personlig foretrekker jeg å komme ned løypa fra Finnstøl mot Fidjeland.

 

Starter derfor turen fra Haugen og opp mot Hønedalen. Etter noen km, i nærheten av veibom og løypekryss til bl.a Onghellar, Neset og Fiskebudalen, følger vi merket Finnstølløype til venstre mot nord. Stiger en del opp mellom Bjørnefjellet og Urdalsknuten. Dette partiet er litt smalt og kuppert og det er begrenset hvor mye en får nyte nedkjøring her hvis en går motsatt vei. Fra Finnstøl er det en blanding av flate partier og kjekke nedforkjøringer helt frem til Fidjeland. På Fidjeland krysser vi veien og Fidjelandsvatnet mot Kvæven. NB! Fidjelandsvatnet kan i store perioder på vinteren være usikker, så sjekk forholdene her før en starter rundturen. Er den usikker, må du snu eller gå langs veien til Kvæven. Fra Kvæven går løypa over veien igjen og langs østsiden av elva tilbake til Haugen.

Finnstølløypa er en sentral løype som kan kombineres med mange andre løyper rundt, f.eks Jogledalen, Deg, Hønedalen til Onghellarvatnet og Solheimsdalen via Fiskebudalen.

 

Hvor krevende?

Finnstølløypa er en rundtur på ca 15 km. Har enkelte bratte partier og det kan være litt værhardt spesielt over Finnstøl.

 

Litteratur

Ingen som jeg vet om, men sjekk nettsteder fra turistnæringen i Sirdal eller oppdaterte føremeldinger i Stavanger Aftenblad for oppdatert info om oppkjørte løyper.

 

Kartbilde (Kilde: Statens kartverk NE12000-221010sas)