Finnvellene

www.turinspirasjon.net © 2015

 

ansvarlig redaktør: Hermund Haugland

 

epost: hermund.haugland@turinspirasjon.net

 

Finnvellene - Tvindingknuten - Anlaugknuten

 

Hvor

Sirdal- og Ryfylkeheiane.

Ådneram etter fjellbutikken. Parkeringsplass mot betaling langs veien inn mot bom og anleggsvei.

 

Beskrivelse

Starter skituren på veien inn mot anleggsvei i Flatstøldalen (ca 500 meter). Deretter videre inn langs anleggsveien som går gjennom Flatstøldalen. Oppe ved selve Flatstøl etter ca 4 km, i nærheten av hytte, forlater vi anleggsvei og skispor for å ta ta ut i terrenget mot øst. Vi skal inn i dalen på østsiden av Ørnefjellet og følge Flatstølsåna for å komme inn til selve Flatstølen (ca 3 km fra anleggsvei) som ligger i heimre Finnvellene. Vær obs på evt heng fra fjellsiden øst for dalen og hold evt litt opp i terrenget på vestsiden av dalen. Det stiger en del før det flater ut på slutten. Fann en fin teltplass et like stykke før stølen.

 

Neste dag ønsket vi å utforske fjellområdet nordøst for Flatstølen. Gikk opp i terrenget nordøst for stølen da det her virket tryggest i forhold til mulige rasfarer. Videre opp på Finnvelleneknutene og Tvindingknuten på 1060 moh. Videre ned til Anlaugdalen på østsiden hvor en krysser kvistet løype mellom Håheller og Taumevatn. Nå stiger det bratt opp på en høyde som vi følger sør til selve Anlaugknuten på ca 1050 moh. Deretter bar det nord i terrenget i Taumevassheia. Passerte et vann og kom opp på en høyde med god utsikt nord og øst. Rann ned i terrenget sør for Melrakkhaugane og videre ned i retning Statskoghytta Oselega, før vi kom inn på kvistet løype vest mot Taumevatn turisforeningshytte. Videre på kvistet løype mot Ådneram før vi tok tok sør i terrenget etter Stumpetjørnene (bro). Deretter gjennom trangt skar før en kommer tilbake til heimre Finnvellene og teltplassen.

 

Siste dagen var planen å bestige Ørnefjellet på hjemturen, men dårlig vær gjorde at vi tok raskeste tur hjem.

 

Hvor krevende?

Relativt kort enkel skitur inn til stølen, men siste partiet stiger en del og kan være tung med pulk spesielt dersom det er mye løssnø. Beregn ca 2,5 t med pulk, mens hjemturen går betydelig raskere. Toppturene som beskrevet går fint som en liten dagstur fra heimre Finnvellene. Som alltid ved daler og bratte fjellsider, må en løpende vurdere rasfarer underveis. Velg heller en omvei eller hold motsatt side for å unngå aktuelle heng.

 

Litteratur

Ingen som jeg vet om.

 

Kartbilde (Kilde: Statens kartverk NE12000-221010sas)