Fjellund

www.turinspirasjon.net © 2015

 

ansvarlig redaktør: Hermund Haugland

 

epost: hermund.haugland@turinspirasjon.net

 

Fjellund og området sør for Moi- og Laksesvelafjellet

 

Hvor

Bjerkreim kommune med start på Brusali og Fjellund i Hå kommune.

Skilt inn til Brusali fra vei mellom Kartavoll og Brusand. Parkerings på egnet sted i nærheten av gard på Brusali. Samme utgangspunkt som alternativ tur opp til Brusaknuten (se egen beskrivelse).

 

Beskrivelse

Turen starter på sti/kjerrevei ned til Stolsvatnet og hytte. Deretter følges vannet sør mot garden Fjellund. Nå går turen ut i terrenget mot øst og først et parti langs dyrket jord. Videre øst på sørsiden av Butjørnane. Det er ingen sti her, og terrenget er småkuppert og relativt tungt å gå i. Enda verre er flere gamle advarselskilt om mine/skytefelt som ikke akkurat gjør området så attraktiv. Videre nordøst mot rester etter gammel hytte og lavoleir (militært?).

 

Tilbaketuren rett vest på nordsiden av Butjørnane og forbi et lite skogholt før vi vender sørvest tilbake til langs dyrekt jord ved Fjellund.

 

Hvor krevende?

Ikke spesielt lang tur, men ganske krevende terreng å gå i uten sti. At det tidligere har vært mine/skytefelt gjør ikke akkurat turen spesielt inspirerende og attraktiv. Du får imidlertid ganske sikkert være alene i dette området dersom du foretrekker det da det neppe blir så mye brukt til turgåing.

 

Litteratur

Ingen som jeg vet.

 

Kartbilde (Kilde: Statens kartverk NE12000-221010sas)