Grøna Plasset

www.turinspirasjon.net © 2015

 

ansvarlig redaktør: Hermund Haugland

 

epost: hermund.haugland@turinspirasjon.net

 

Grøna Plasset og Godfardalen

 

Hvor

Sirdal og Ryfylkeheiane.

Turen tar utgangspunkt i turistforeningshytta på Storevatn (se egen beskrivelse).

 

Beskrivelse

Fra Storevatn turistforeningshytte følges merket tursti vest til stikryss mot Taumevatn. Vi skal imidlertid videre vest på sti vest (men som ikke er merket som tursti). Over et lite fjellparti før det går nedover mot Grøna Plasset. Navnet er nok ikke tilfeldig, for her er det frodig med relativt mye vegetasjon. Det er mye fisk i området, men ikke forvent å få noen stofisk her. Gode teltmuligheter.

Videre vest mot Godfardalen på delvis sti. Deretter sørvest langs Godfartjørnane før du kommer ned på anleggsvei til Svartevassdammen.

 

Hvis du ikke har ordnet transport ned til Ådneram eller skal videre til Grautheller turistforeningshytte, kan du velge å følge delvis sti sør for Grøna Plasset og komme tilbake på merket sti til Taumevatn turistforeningshytte. Du kan selvfølgelig gå veien tilbake til Ådneram (evt Elsvatnet hvis du har bil her), men det blir en lang fottur på asfaltvei.

 

Hvor krevende?

Relativt enkel terreng. Fra Storevatn til vei via Grøna Plasset og Godfardalen må du regne med 3 - 4 timer pluss (fiske)pauser.

 

Litteratur

Turhåndboka Ryfylkeheiane fra Stavanger Turistforening har beskrevet turen fra Taumevatn til Grautheller med alternativ rute via Grøna Plasset og Godfardalen.

 

Kartbilde (Kilde: Statens kartverk NE12000-221010sas)