Hå gml prestegård - Skeie

Jærstrendene og kystlinjen

Hå gamle prestegård - Skeie

 

Hvor

Mellom Hå gamle prestegård på Obrestad i Hå kommune og Skeie i Klepp kommune. Parkeringsmuligheter på Hå gamle prestegård, Nærland, Refsnes og Skeie.

 

Beskrivelse

Generelt for Jærstrendene og kystlinjen gjelder det å ta hensyn til naturen, dyreliv, kultur(beite), hytter og camping i området.

 

Denne turen starter fra Hå gamle prestegård som er en kunst- og kulturinstitusjon. Anbefaler å ta en runde i tunet og kombinere med liten rusletur ned mot Håtangen når en først er i området. Beskrevet tur starter gjennom tunet og på grusvei til Håelva. Over hengebro og opp på vei ved Jonsahuset. Kommer til et nytt veikryss hvor en kan gå mot vest ut til nordsiden av Håtangen. Vi skal imidlertid videre nord på grusvei til en kommer til Nærlandstranden. Langs stranden og gjennom terrenget ved Raunen før en fortsetter langs strand. Her kan en selvsagt velge om en vil gå langs stranden eller følge en av mange stier langs sanddynene. Kommer over i Refsnesstranden og Salteåna krysses litt oppe før en fortsetter på siste del av Refsnestranden mot Skeie. Når en kommer til Skeieskogen er en over i Klepp kommune. Tilbake samme vei.

 

Hvor krevende?

Enkel og relativt kort etappe langs Jærkysten som varierer mellom kulturbeite, sti, traktor- og grusvei. Beskrevet tur er snaut 4 km lang og en må regne 45 - 50 minutt hver vei. Pauser kommer i tillegg. Strekningen egner seg også for sykling bortsett fra langs strendene. Fra Hå gamle prestegård kommer en frem med sykkel til Nærland langs beskrevet rute. Det kan være satt opp skilt med treningssykling forbudt, men forbudet gjelder trening typisk i forkant av sykkelritt hvor en ofte er mange som sykler i lag og belaster mye vei, sti og hengebro. Fra Nærland må en med sykkel ut på Fv 507 nord til Refsnes og videre til Skeie uten gang- og sykkelvei.

 

Kartbilde (Kilde: Statens kartverk NE12000-221010sas)

www.turinspirasjon.net © 2015

 

ansvarlig redaktør: Hermund Haugland

 

epost: hermund.haugland@turinspirasjon.net