Håhellarvatnet

www.turinspirasjon.net © 2015

 

ansvarlig redaktør: Hermund Haugland

 

epost: hermund.haugland@turinspirasjon.net

 

Håhellarvatnet rundt

 

Hvor

Sirdal- og Ryfylkeheiane.

Suleskard vei mellom Ådneram og Brokke i Setesdal (vinterstengt vei). Fra Ådneram forbi Håhellarvatnet med demningen til Rosskreppfjorden ruvende på venstre side. Liten parkeringsplass langs vei ved nordøst-side av vannet. Turistforeningsløypa til Håhellarvatnet starter egentlig på nordvest-side av vannet og kan også velges som startpunkt. Dersom vannstanden i Fosselega som renner ut i Håhellarvatnet på nordøst-siden tillater det, foretrekker jeg å starte her.

 

Beskrivelse

Turen starter på traktorvei sørover i retning Håhellarhytta. Du bør tillate deg en tur opp i selve Håhellaren som ligger like ovenfor hytta dersom du ikke har vær her tidligere. Forbi Håhellerhytta sør på sti langs vannet, men ikke følg merket sti mot Gaukhei eller Øyuvsbu. Vi skal holde oss nær vannet på delvis sti hele veien. Lengst sør på vannet er det en liten demning som skiller Håhellervatnet og Kvina vassdraget. Her kan det være risikabelt å komme over demningen hvis vannstanden er høy, så vær forsiktig. Det går an å komme over lenger nede langs Kvina, men her kan det også være vanskelig dersom det renner mye vann i vassdraget. Kommer du over, går turen langs vannet uten sti til bro over mot Håheller turistforeningshytte. Skal du gå langs hele Håhellarvatnet, må du følge merket tursti nord til Suleskarveien.

 

Håhellarvatnet er et godt utgangspunkt for videre tur til turistforeningshyttene Øyuvsbu og Gaukhei. Det finnes mange andre flotte turer i området, og enkelte er beskrevet med egne artikler på turinspirasjon.net som f.eks Løkenfagre, Sandvatnet og alternativ løype til Rågeloni.

 

Hvor krevende?

Relativt enkel og lett terreng. Problemet kan være å kommer over på sørsiden av Håhellarvatnet. Denne gang tok vi det som telt- og fisketur så jeg har ikke noen tid å angi, men inn til turistforeningen bruker du ca en halv time i lett terreng.

 

Litteratur

Ingen som jeg vet om, men Turistforeningen har naturligvis beskrevet turløype til turistforeningshytta og vider mot Øyuvsbu og Gaukhei.

 

Kartbilde (Kilde: Statens kartverk NE12000-221010sas)