Hettua

www.turinspirasjon.net © 2015

 

ansvarlig redaktør: Hermund Haugland

 

epost: hermund.haugland@turinspirasjon.net

 

Hettua (123 moh)

 

Hvor

Hå kommune.

Holmane langs FV 44 sør for Sirevåg. Sving av til høyre mot Holmavågen. Parkeringsplass like etter avkjøring ved gammelt skolehus.

 

Beskrivelse

Turen starter ut på FV 44 og ca 100 m sør før en vender av til venstre mot nord på grusvei opp gjennom bom til lite hyttefelt. Etter ca 500 m tar en av til høyre mot øst fra grusvei og fortsetter på gammel driftevei mellom Holmane og Vatnamot. Fint kulturlandskap som veksler mellom småskog og kulturbeite, men husk å lukke igjen grinder. Inne ved gardene på Vatnamot fortsetter en til venstre mot nord og kommer over en liten bro over jernbanelinjen. Deretter går det ut i terrenget som er typisk for overgangen mellom Jæren og Dalane, dvs lynghei kombinert med mange mindre knauser og fjell. Det går en sti mot nordvest som sannsynligvis er en gammel prestesti mellom Sørskog på Sirevåg og Vatnamot. Vi skal imidlertid opp i terrenget mot nord på østsiden av toppen Hettua. Her er det bare å finne en naturlig rute opp da det ikke er noe sti. Til tross for beskjedne 123 moh får en flott utsikt i alle retninger her.

 

Vest for Hettua ligger en mindre topp på 66 moh som også gir flott utsikt i området. Fra Hettua må en da først ned i en dal før en kommer opp på denne toppen. På en kald vintersdag kan et alternativ være å gå fra Sirevåg over Nordra Krogvatnet og opp til denne toppen. Dette alternativet innebærer selvsagt at en er helt sikker på at isen er trygg, så jeg vil heller anbefale turen via Vatnamot og evt følge den gamle prestestien et stykke før en går opp til toppen.

 

Hvor krevende?

Fra parkeringsplassen på Holmane bruker du en 45 - 60 minutter opp til Hettua. Første etappe forbi Vatnamot går i lett terreng på grusvei/sti, men terrenget opp til Hettua er noe tynge pga manglende sti og ulendt terreng med lynghei. Uansett ikke noe spesielt krevende tur som de fleste bør klare greit. 

 

Litteratur

Ingen som jeg vet om.

 

Kartbilde (Kilde: Statens kartverk NE12000-221010sas)