Joneknuten

www.turinspirasjon.net © 2015

 

ansvarlig redaktør: Hermund Haugland

 

epost: hermund.haugland@turinspirasjon.net

 

Joneknuten (470 moh) og Trollshaugen

 

Hvor

Bjerkreim kommune.

Moi mellom Bue og Undheim. Fra E39 og Bue, kjør forbi Røyslandsvatnet. Sving opp til venstre over bro mot Moi i enden av Røyslandsvatnet. Parkeringsplass etter liten bakke før gard på Moi.

 

Beskrivelse

Turen starter som til Urdalsnipa med Bjerkreimsenderen (se egen turbeskrivelse) på grusvei forbi gard og ned til Røyslandsvatnet. Over gjerdeklyver nede ved vannet (dersom grind ikke står åpen), og veien følges et godt stykke i starten. Etter en del svinger og bratt stigning, flater det ut et parti. Her hvor kraflinjen krysser over anleggsveien tar en opp i terrenget (ikke sti) mot sørøst og peiler seg inn mellom Trollshaugen og mindre topp øst. Bratt parti opp på Trollshaugen på sørøst-siden. Landskapet her er spesielt med en stor grønndekt morenerygg eller jordvoll og denne fortsetter vi på i retning vest mot Joneknuten. Enkleste måte å komme opp på Joneknuten er fra nordøstsiden. Toppen gir flott utsikt i alle retninger der den ligger som et midtpunkt mellom Brusaknuten i sørvest og Bjerkreimsenderen i sørøst.

 

Samme tur tilbake, men ned fra Trollshaugen fortsatte jeg litt lenger sørøst rundt mindre nabotopp og kom ned på kort traktorvei før anleggsvei tilbake til parkeringsplass.

 

Hvor krevende?

Ganske mye stigning, men relativt enkel topptur for de fleste. Du må regne en liten time opp og noe kortere tid ned.  Har du god tid, så kan du kombinere turen med Brusaknuten eller Urdalsnipa (Bjerkreimsenderen).

 

Kartbilde (Kilde: Statens kartverk NE12000-221010sas)