Kalvatoknuten

www.turinspirasjon.net © 2015

 

ansvarlig redaktør: Hermund Haugland

 

epost: hermund.haugland@turinspirasjon.net

 

Kalvatoknuten (805 moh)

 

Hvor

Bjordal i Ørsdalen. Bjerkreim kommune.

Kjør forbi Stavtjørn og gjennom tunnel. Videre ned Ørsdalen forbi Hovland til Bjordal hvor det er parkeringsplass og turistinformasjon.

 

Beskrivelse

Turen starter ved opparbeidet parkeringsplass som er den samme som for tur til Brattabø, Kvitlen og Støle. Vi starter imidlertid å gå langs veien mot innerste Bjordalsgard. Et par hundre meter før garden viser et skilt sti ned til høyre mot sør og en krysser bekk over en bro. Nå stiger det først litt forsiktig før det etter hvert blir brattere og brattere oppover Bjordalsbrekka. Stien er godt synlig og går nesten parallelt med bekk. Her er det så bratt og ufremkommelig at det sannsynligvis ikke er så mange alternative ruter å gå.

Øverst i Bjordalsbrekka åpner terrenget seg og en får utsikt opp mot Kalvatoknuten. En følger sti videre mot sør i relativt flatt terreng og passerer et myrområde med lite vann på venstre side. Her er det et stikryss hvor en kan fortsette i retning sør mot Bjørnestad, men vi skal følge sti til venstre mot øst. Etter å passert myrområde, kommer siste bratte etappe opp et skar til høyre for toppen. Stien går nesten rundt fjellet mot nord før den snur og en får siste stigning opp til toppen. Fra toppen har en god utsikt over store områder. 

 

Hvor krevende?

Etter en kort tur langs vei starter en bratt og ganske krevende etappe. En bruker ca 45 minutt opp her, men dette er selvsagt avhengig av tempo. Opp til toppen går det totalt ca 1,5 timer. Med småpauser underveis og litt tid på toppen bør en sette av minst 4 timer før en er tilbake på parkeringsplassen.

 

Kartbilde (Kilde: Statens kartverk NE12000-221010sas)