Kleppali

www.turinspirasjon.net © 2015

 

ansvarlig redaktør: Hermund Haugland

 

epost: hermund.haugland@turinspirasjon.net

 

Kleppali ved Ørsdalsvatnet

Hvor

Kleppali ved Ørsdalsvatnet i Bjerkreim kommune.

Fra E39 sør for Vikeså, sving av før Gjedrem og Bjerkreimselva krysses ved å kjøre over en bro. Liten parkeringsplass like før innerste gard på Holmen. Forsikre deg om at bilen ikke står i veien for drift på garden.

 

Beskrivelse

Turen starter mot øst på traktorvei gjennom dyrket jorde og videre opp i terrenget i dal mot øst. Relativt bratt stigningsparti, men flater etterhvert ut og en fortsetter på lettgått fint terreng, fortsatt på traktorvei. Etter passering av Nordavatnet på venstre side forlater en traktorvei og går gjennom en kort etappe med skog. Øyarvatnet dukker opp på høyre side og stien går gjennom steinur på nordsiden av vannet. Vannet følges ganske langt rundt på østsiden før stigning bratt opp i terrenget. Når en kommer opp på høyden får en etterhvert utkikk ned mot Kleppli og Ørsdalsvatnet. Siste etappe går ned i terrenget mot selve fjellgarden.

 

Hvor krevende?

Du må beregne 1 - 1,5 time hver vei. Variert terreng, men fremkommelig for de aller fleste.

 

Kartbilde (Kilde: Statens kartverk NE12000-221010sas)