Kvassheim - Madland

Jærstrendene og kystlinjen Kvassheim - Madland

 

Hvor

Mellom Kvassheim og Madland i Hå kommune.

Gode parkeringsmuligheter på Kvassheim og Madland havn.

 

Beskrivelse

Generelt for Jærstrendene og kystlinjen gjelder det å ta hensyn til naturen, dyreliv, kultur(beite), hytter og camping i området.

 

Denne turen starter fra Kvassheim fyr. Først litt tilbake på vei hvor en kjørte inn til havnen før en tar ut i terrenget mot nord like etter Kvassheimåna. Så er det bare å følge kystlinjen nordover, men det kan være greit å følge sti som en del steder går litt inn av kystlinjen. Her er det nemlig veldig my stein. Når en nærmer seg Hårr er det ingen vei utenom å tidvis hoppe fra stein til stein et godt stykke. Ved Horråna er det stort sett slutt på steinterrenget og en fortsetter på delvis sti og kjerrevei videre nord til Stavnheim. Videre nord langs kysten hvor sti går litt opp i terrenget helt frem til Madland havn. Tilbake samme vei.

 

Hvor krevende?

Litt krevende terreng som veksler mellom stier, kjerrevei og mye stein. Er nok ikke den strekningen med mest turgåere, men det går helt fint spesielt ved tørt vær så en slipper glatte steiner. En må regne nesten 2 timer hver vei på strekningen som er ca 6 km lang. Pauser kommer i tillegg. Strekningen egner seg ikke for sykling hvor en må holde seg til Fv 44 uten gang- og sykkelvei. En kommer imidlertid nærme kystlinjen fra veien enkelte steder og mange bruker rasteplassen på Hårr for å nyte utsikten.

 

Kartbilde (Kilde: Statens kartverk NE12000-221010sas)

www.turinspirasjon.net © 2015

 

ansvarlig redaktør: Hermund Haugland

 

epost: hermund.haugland@turinspirasjon.net