Kvesfjellet

Kvesfjellet (439 moh)

 

Hvor

Bjerkreim kommune.

Buekrysset ved E39 mellom Ålgård og Vikeså. Kvesfjellet er godt markert og synlig for dem som kommer kjørende fra Undheim på Fv 504 i begynnelsen av Røyslandsvatnet. Sving inn på nærmeste gard i Buekrysset og avtal parkering med grunneier.

 

Beskrivelse

Turen starter på traktorvei mot vest fra øverste gard. Etter et stykke forlater vi traktorvei etter myrområde og følger terrenget litt i høyden vestover. På nedsiden går en dal parallelt i samme retning hvor det er ganske mye myr. Videre oppover i terrenget mot vest forbi et lite vann. Etter dette går det bratt ned en liten tverrgående dal før vi stiger opp igjen bratt mot Kvesfjellet på 439 moh. Utsikten fra toppen er god og mot sør ser en rett opp på Urdalsnipa med Bjerkreimsenderen (se egen turbeskrivelse).

 

På nedturen valgte vi en løype litt lenger sør (se kart) som var litt enklere.

 

Hvor krevende?

Ikke spesielt lang tur, men krevende terreng uten sti etter traktoveien. Turen passer derfor best for de som ikke er redd for å bevege seg i delvis myrområde og ulendt terreng. Du må regne 1 - 1,5 t hver vei. Frost i bakken og is på småvann hjalp en del, og på sommerstid vil det sannsynligvis være enda vanskeligere terreng å gå i.

 

Litteratur

Ingen som jeg vet om.

 

Kartbilde (Kilde: Statens kartverk NE12000-221010sas)

www.turinspirasjon.net © 2015

 

ansvarlig redaktør: Hermund Haugland

 

epost: hermund.haugland@turinspirasjon.net