Kvitlen

Kvitlen, Brattabø og Austdalen

 

Hvor

Bjordal i Ørsdalen. Bjerkreim kommune.

Kjør forbi Stavtjørn og gjennom tunnel. Deretter ned Eikebrekka (hvor en setter igjen en bil). Videre ned Ørsdalen forbi Hovland til Bjordal hvor det er parkeringsplass og turistinformasjon.

 

Beskrivelse

Turen starter forbi en hytte som ligger like ved elva som renner ned i Bjordal. Videre bratt opp i skogsterrenget. Enkelte steder er så bratte at det er satt opp tau og kjetting til hjelp. Stiger stadig i skogsterrenget og enkelte steder får en utsikt nedover dalen. Når en nærmer seg Brattabø flater terrenget ut og en følger stien mot øst. Over bro og forbi stikryss til Brattabø. Deretter følges stien langs elva i retning Kvitlen. Flott område langs hele vassdraget. Stavanger turistforening har planer om å bygge hytte i området.

 

For beskrevet rundtur følger en sti tilbake forbi Brattabø og til stikryss. Deretter på merket sti opp i terrenget mot vest. Stiger jevnt opp mot Laugarvatnet som en følger like ved (og enkelte steder i) vannkanten. I enden av Laugarvatnet er det noen bratte parti. Videre over et myrparti før en når en høyde med fin utsikt nedover Austdalen. Nede ved hytte i Ausdal krysses elv og en følger sti videre ned på nordsiden av elv og frem til parkert bil ved Eikebrekka. 

 

Hvor krevende?

Bjordal til Brattabø er ganske krevende med bratte partier før det flater ut ved Brattabø. En må regne ca 2,5 timer til Kvitlen. Fra Kvitlen via Brattabø og Austdalen til Eikebrekka er det lettere terreng, men betydelig lengre. Beregn ca 4 timer på etappen.

 

Kartbilde (Kilde: Statens kartverk NE12000-221010sas)

www.turinspirasjon.net © 2015

 

ansvarlig redaktør: Hermund Haugland

 

epost: hermund.haugland@turinspirasjon.net