Kvivassfjellet

www.turinspirasjon.net © 2015

 

ansvarlig redaktør: Hermund Haugland

 

epost: hermund.haugland@turinspirasjon.net

 

Kvivassfjellet (353 moh)

 

Hvor

Gravdal i Bjerkreim kommune.

Fv 102 fra Vikeså via Slettabø eller Fv 102 fra Bjerkreim via Røysland og Kløgtveit. Deretter på Fv 103 mot Gravdal. Parkering på egnet sted langs veien ca 1 km før selve Gravdal.

 

Beskrivelse

Turen starter gjennom bom på grusvei som går parallelt med kraftlinje mot nordvest. Gjennom et par grinder (husk å lukke igjen). Fortsett på grusvei i samme retning med kraftlinje og et myrdrag på høyre side av grusvei. Etter ca 2,5 km tar en av på traktorvei til høyre og følger denne ned mot nordre del av myrdrag hvor en krysser bekk som renner ned i Holmavatnet. Deretter er det bare å finne et passende dyretråkk i terrenget mot nord og en krysser etter hvert kraftlinjen. Kvivassfjellet med varde syner godt mot nord, men først skal vi passere Kvivatnet med frodig øy som ligger på østsiden av valgt løype. Nå begynner siste stigning opp mot Kvivassfjellet. Fra toppen er det flott utsikt over store områder og til kjente steder som f.eks Skinansfjellet, Brusaknuten, Synesvarden, Bjerkreimsenderen, Solbjørgnibå og Bjørndalsnibå.

 

Vi ønsket en rundtur og fortsatte i terrenget mot øst ned en dal og passerte bekk hvor det ligger rester etter tidligere bygning ved lite tjern. Deretter opp igjen mot topp med varde som ligger midt mellom Kvivassfjellet og Geitvassåsen. Nytt flott utkikkspunkt. Hjemturen gikk sør fra toppen og videre i lettgått terreng mot sør. Mange muligheter, men det kan være greit å holde seg unna de verste myrområdene. Krysset kraftlinje og inn på grusvei. Deretter tilbake til bom og parkeringsplass.

 

Hvor krevende?

Middels krevende rundtur med to toppbestigninger som varierer mellom grusvei og umerket terreng med en del stigning mellom topper og dalsøkk. På beskrevet rundtur må en regne med ca 1,5 time opp til Kvivassfjellet. Deretter en halv time til neste topp. Totalt ca 3,5 time på beskrevet rundtur.

 

Kartbilde (Kilde: Statens kartverk NE12000-221010sas)