Låglia

Låglia

Hvor

I Time kommune på Sikvaland mellom Undheim og Ålgård. Kjør fra Undheim og forbi Knudaheio mot Sikvaland. Etter Tjålandsvatnet på høyre side kjører vi opp en litt bratt bakke og forbi noen garder på venstre side. Like før gard på høyre side er det etablert en parkeringsplass.

 

Beskrivelse

Tidligere startet turen på traktorvei en liten km før parkeringsplassen. Nå starter turen fra parkeringsplassen over gjerdeklyver og på merket sti sør over en liten høyde før en fortsetter langs dyrket jorde et lite stykke. Følg med hvor merket sti fortsetter opp til venstre i terrenget. Etter en liten stigning fortsetter turen gjennom åpning i skogsterreng før en kommer ned til Hellevatnet. Ta av til venstre og videre på traktorvei langs nord-siden av Nipetjørna. Når du nærmer deg østre enden av vannet forlater du traktorvei og fortsetter på sti øst i terrenget. Etter en stund passerer du et idlyllisk parti med en bekk. Her passer det godt med en liten rastepause. Videre sørøst opp i terrenget og forbi et lite myrområdet på det høyeste partiet før du ser vannet nede hvor Låglia ligger. Anbefaler å følge høyden litt nordøst før stien går ned til selve Låglia.

 

En alternativ løype er å starte fra Osland mellom Kartavoll og Bue. Starter fra Osland gard, og følger sti gjennom delvis skogsterreng nord mot Låglia.

 

Hvor krevende?

Relativt enkel tur i lettgått  kystlynghei område hvor du bruker ca 1 time hver vei. Kan anbefales for de aller fleste.

 

Kartbilde (Kilde: Statens kartverk NE12000-221010sas)

www.turinspirasjon.net © 2015

 

ansvarlig redaktør: Hermund Haugland

 

epost: hermund.haugland@turinspirasjon.net