Madland - Varhaug

www.turinspirasjon.net © 2015

 

ansvarlig redaktør: Hermund Haugland

 

epost: hermund.haugland@turinspirasjon.net

 

Jærstrendene og kystlinjen med Kongevegen

Madland - Varhaug gamle kirkegård

 

Hvor

Mellom Madland og Varhaug i Hå kommune. Siste halvdel av turbeskrivelse går langs Kongevegen.

Parkeringsmuligheter på Madland havn og ved Varhaug gamle kirkegård.

 

Beskrivelse

Generelt for Jærstrendene og kystlinjen gjelder det å ta hensyn til naturen, dyreliv, kultur(beite), hytter og camping i området.

 

Denne turen starter fra Madland havn. Først litt tilbake på vei hvor en kjørte ned til havnen før en tar ut i terrenget mot nord. Det går også en kort traktorvei her mot vest og sjøen, men vi skal videre nord. Stien går litt oppe i terrenget og det er bare å følge kystlinjen nordover. Etter ca 1 km passeres en liten hytte. Videre nord forbi et lite skogholt og litt terreng som gir en fin kontrast til det ellers flate terrenget. En beveger seg nå etter hvert nord på det som regnes som Kongevegen langs Jærkysten. Kommer snart inn på traktor/grusvei videre mot nord og følger denne helt frem til Varhaug gamle kirkegård som er et vakkert og kjent fotomotiv. Tilbake samme vei.

 

Hvor krevende?

Enkel og relativt kort etappe langs Jærkysten som varierer mellom kulturbeite, sti, traktor- og grusvei. Første km fra Madland havn kan være litt bløtt og nedtråkket av beitedyr spesielt på sommerstid. En bruker ca 40 minutt hver vei på strekningen som er ca 3 km lang. Pauser kommer i tillegg. Strekningen egner seg ikke for sykling hvor en må holde seg til Fv 44 uten gang- og sykkelvei frem til Husvegg. Deretter er det gang- og sykkelvei langs Fv 44. Det er mulig å komme ned til traktor/grusvei ca 1 km etter Husvegg fra Fv 44 og fortsette nord på beskrevet tur, men med forbehold om at grunneier har åpnet for adkomst til sykling.

 

Kartbilde (Kilde: Statens kartverk NE12000-221010sas)