Matningsdal

Matningsdal

 

Hvor

Hå kommune.

Matningsdal langs Fv 133 mellom Brusand og Kartavoll. Når du kommer fra Brusand, ta til høyre mot Matningsdal (skiltet). Følg vei mot Matningsdal stadion, gjennom et gardstun og videre på grusvei i retning Rånaheia. Opparbeidet parkeringsplass ca 500 m etter stadion. Selv om nevnte stadion ikke må forveklses med store idrettsanlegg, så er det ikke desto mindre imponerende med eget anlegg i denne lille bygda.

 

Beskrivelse

Turen starter på merket sti sørøst i lettgått terreng. Etter kort tid må en over en gjerdeklyver og nå er ikke stien merket lenger, men en følger sti/tråkk i samme retning. Enkelte myrområder må forseres så det anbefales fjellsko/støvler selv i godt vær. Lettgått terreng og en kommer etter ca 30-40 min ned til et idyllisk vann hvor en forserer utløpet over en bro. Deretter tetter terrenget seg til noe og stien  fortsetter delvis gjennom kratt/skog hvor sti er mindre synlig. Etter ca 1 time fra parkeringsplassen er du fremme ved den restaurerte nedlagte Homse gard. Se også egen turbeskrivelse til Homse fra Herresvela. Videre øst langs Homsevatnet. For å komme over på sti som fortsetter mot Gravdal må en gå et lite stykke oppover dalen før en krysser myr og bekk som renner ut i Homsevatnet. Stien mot Gravdal er ikke merket, men godt synlig. Denne gang var det imidlertid området mellom Matningsdal, Homse og Skinansfjellet som skulle utforskes og tok derfor av fra sti. Fortsatte i terrenget nord mot høyde på 242 moh. Fin teltplass i nærheten av toppen med utsikt bl.a til Skinansfjellet, Bjerkreimsenderen, Homsevatnet og sjøen.

 

Neste dag fortsatte turen nordøst ned fra høyden og til Kinnetjørn. Videre nordøst langs vannet. Ikke sti i området men svakt tråkk sannsynligvis etter hjort. I enden av Kinnetjørn rett nord opp i høyden og videre nord mot Skinansfjellet. Flere mindre høydedrag som passeres, men siste høydedrag ved dal før Skinansfjellet er for bratt til å komme ned. Måtte derfor snu og gå litt vest og rundt en høyde før fortsettelse opp til toppen. Skinansfjellet er et flott område (se også egen turbeskrivelse til Skinansfjellet fra Eikeland og Hagavatnet). Følgte terrenget mot vest og ned i en liten dal fra toppen hvor en kommer ned på et myrområde. Vannføring i bekk mellom to vann var for stor til å forseres. Det bar derfor opp i høyden igjen mot vest og forbi langstrakt grunt vann. Neste bekk var vannføringen også stor og i tillegg bestod området av delvis myr og tett vegetasjon. Valgte å krysse bekken til tross for en fuktig opplevelse da vær og temperatur denne gang var så god. Var godt å komme over et siste myrområde og opp på en høyde midt på nederste Buarskogvatna. Videre nord til nord-enden av vannet og deretter opp i høyden mot vest til topp med sender på. Nå ble terrenget lettere å gå i da det var dyretråkk etter storfe som kunne følges. Fra topp (206 moh) med mast videre i terrenget mot vest til en kommer ned på traktorvei som leder tilbake til Matningsdal. 

 

Hvor krevende?

Matningsdal - Homse ca 1 t i lettgått terreng på sti.

Homse - høyde på 242 moh ca 1 t på sti første del og deretter i terrenget uten sti.

Høyde på 242 moh - Skinansfjellet ca 1 t i terreng uten sti og delvis krevende/vanskelig terreng.

Skinansfjellet - Matningsdal ca 2-2,5 t i terreng uten sti og krevende/vanskelig terreng, men kan variere mye avhengig av løypevalg. Finnes sannsynligvis enklere valg i området.

Generelt er området Homse - Skinansfjellet - Matningsdal som beskrevet relativt vanskelig fremkommelig pga mye vegetasjon og uten sti/tråkk. Denne rundturen anbefales derfor ikke som familietur eller for de som ikke liker å gå utenom sti i terreng. Naturen er imidlertid flott og det er gode alternative stier til bl.a Homse og Skinansfjellet som kan anbefales.

 

Litteratur

Ingen som jeg vet om.

 

Kartbilde (Kilde: Statens kartverk NE12000-221010sas)

www.turinspirasjon.net © 2015

 

ansvarlig redaktør: Hermund Haugland

 

epost: hermund.haugland@turinspirasjon.net