Nærbøparken

Nærbøparken

 

Hvor

Nærbø i Hå kommune.

Park i sentrum av Nærbø. Adkomst fra Kv Opstadvegen og Kv Parkvegen, Fv Store Ring og Kv Parktræet eller Fv Opstadvegen og Kv Markavegen. Liten parkeringsplass ved innganger fra Kv Parktræet og Kv Parkvegen.

 

Beskrivelse

Det går flere småløyper gjennom skogen, men den er så liten at en bør utforske det som er av muligheter. Den ytre løypen er på ca 700 meter. Nærbøparken er mest kjent for et rikt fugleliv, men det finnes også aktivitetsløype med ulike poster. Belysning langs hovedløype.

 

Hvor krevende?

Lettgått grusvei i åpen skog rundt vann som passer for alle. Bruk tiden til å studere de forskjellige fugleartene som finnes.

 

Kartbilde (Kilde: Statens kartverk NE12000-221010sas)

www.turinspirasjon.net © 2015

 

ansvarlig redaktør: Hermund Haugland

 

epost: hermund.haugland@turinspirasjon.net