Ogna - Kvassheim

Jærstrendene og kystlinjen

Ogna - Brusand - Kvassheim

 

Hvor

Mellom Ogna og Kvassheim i Hå kommune.

Parkeringsplass ved inngangen til Ogna camping. I motsatt endre er det parkeringsplasser nede ved havnen på Kvassheim. Det er også gode parkeringsmuligheter nord for Brusand hvor en kan gå rett ned til Rennå og stranden på Brusand via undergang under Fv 44.

 

Beskrivelse

Generelt for Jærstrendene og kystlinjen gjelder det å ta hensyn til naturen, dyreliv, kultur(beite), hytter og camping i området.

 

Denne turen starter fra Ogna camping hvor en først går gjennom campingplassen mot vest i retning havet. Deretter langs stranden eller oppe i sanddynene nordover langs Brusanden som er ca 3 km lang. I nordre enden av stranden kommer en til Rennå som krysses. En passerer nå på vestsiden av Brusand camping og følger sjøkanten mot Holmestø. Nå åpner terrenget seg igjen og en fortsetter langs stranden vest for Kvalbein helt frem til Kvassheim fyr. Tilbake samme vei.

 

Hvor krevende?

Enkelt terreng som veksler mellom strand og sanddyner. Noen små parti på sti. Passer for de fleste og en må regne 1 - 1,5 timer hver vei på strekningen som er ca 6 km lang. Pauser kommer i tillegg. Markert strekning egner seg ikke for sykling, men det går gruset vei parallelt med Fv 44 mellom Ogna camping og Brusand. Deretter må en sykle på gang- og sykkelvei langs Fv 44 videre nord til Kvassheim.

 

Kartbilde (Kilde: Statens kartverk NE12000-221010sas)

www.turinspirasjon.net © 2015

 

ansvarlig redaktør: Hermund Haugland

 

epost: hermund.haugland@turinspirasjon.net