Ogna og prestavegen

www.turinspirasjon.net © 2015

 

ansvarlig redaktør: Hermund Haugland

 

epost: hermund.haugland@turinspirasjon.net

 

Ogna - Prestavegen - Vatnamot

 

Hvor

Hå kommune.

Ogna kirke sør for Ogna sentrum. Sving av fra Fv 44 mot kirke. Parkeringsplass mellom fotballbane og kirke.

 

Beskrivelse

Turen starter forbi kirke og ned til høyre mot Ognaelva. Over bro og inn på fint kulturlandskap hvor det er rester av grotter fra krigen like ved elva på venstre side. Videre sør opp i terrenget på delvis sti/traktorvei. Etterhvert kommer vannbasseng på toppen ovenfor Skoga til syne og vi følger terrenget på vestsiden av toppen og inn på asfaltert vei. Følger veien gjennom gardstun på Skoga og videre forbi hyttefelt på Sørskog. I enden av hyttefeltet krysser vi et dyrket jorde og over en gjerdeklyver før vi kommer inn på selve Prestavegen. Stien var i gamle dager den viktigste veien mellom Ogna og Egersund frem til Vestlandske hovedvei ble etablert på 1830-tallet. Turen fortsetter nå på sti sør i terrenget til jernbaneovergangen på Vatnamot. Stien er ikke veldig godt synlig.

 

Se turbeskrivelse Hettua for drifteveien Vatnamot - Holmane dersom du har ordnet deg skyss tilbake langs Fv 44. Hvis du skal returnere samme vei tilbake til Ogna så kan et tips være å å vende til høyre mot øst i gardstun på Skoga. Her går det sti/grusvei ned til Hølland planteutsalg. Deretter på vei tilbake til Ogna kirke. Da har du fått deg en fin rundtur i variert terreng. Ikke bli overrasket om du treffer på rådyr i dette terrenget!

 

Hvor krevende?

Fra parkeringsplassen på Ogna bruker du ca 1,5t til Vatnamot. Pluss på ca 15 min dersom du skal fortsette til Holmane og Fv 44. Relativt lett turterreng som skifter mellom sti, driftevei, grusvei og noe asfaltert vei. 

 

Litteratur

Ingen som jeg vet om.

 

Kartbilde (Kilde: Statens kartverk NE12000-221010sas)