Pyttaskogen

www.turinspirasjon.net © 2015

 

ansvarlig redaktør: Hermund Haugland

 

epost: hermund.haugland@turinspirasjon.net

 

Pytta- og jernbaneskogen på Nærbø

 

Hvor

Hå kommune.

Pyttaskogen nord for Nærbø. Forbi Loen idrettsanlegg i Nærbø nord i retning Torland og Haugland. Sving av til høyre og under jernbanebro. Liten parkeringsplass rett etter jernbanebro på venstre side.

 

Beskrivelse

Det går flere småløyper gjennom skogen, men den er så liten at en bør utforske det som er på begge sider av veien.

 

Hvor krevende?

Lettgått god skogssti som passer for alle. Her er det bare tempo og antall runder som bestemmer hvor lenge du vil turen skal vare.

 

Litteratur

Ingen som jeg vet om.

 

Kartbilde (Kilde: Statens kartverk NE12000-221010sas)