Rågeloni

www.turinspirasjon.net © 2015

 

ansvarlig redaktør: Hermund Haugland

 

epost: hermund.haugland@turinspirasjon.net

 

Rågeloni

Hvor

Sirdal- og Ryfylkeheiane.

Suleskard vei mellom Ådneram og Brokke i Setesdal (vinterstengt vei). Fra Ådneram forbi Håhellarvatnet med demningen til Rosskreppfjorden ruvende på venstre side. Liten parkeringsplass langs vei ved nordøst-side av vannet. Turistforeningsløypa til Håhellarvatnet starter egentlig på nordvest-side av vannet og kan også velges som startpunkt. Dersom vannstanden i Fosselega som renner ut i Håhellarvatnet på nordøst-siden tillater det, foretrekker jeg å starte her.

 

Beskrivelse

Dette er en virkelig flott tur- og teltplass i Ryfylkeheiane. Rågeloni er en del av Kvinavassdraget og renner mellom Håhellervatnet og Øyarvatnet. Turen starter på traktorvei sørover i retning Håhellarhytta. Omtrent der som traktorvei slutter tar vi av til høyre for å komme til bro som går over Håhellarvatnet. Denne broa kommer du også til om du starter på Turistforeningsløypa fra nordvest-siden av Håhellarvatnet. Opp i terrenget på delvis synlig sti som går over til Flådalen ved Øyarvatnet, men vi skal fort forlate denne og gå over til bruk av kart og kompass i terrenget (dersom du ikke er kjent fra før). Nå er det ingen merket løype eller sti lenger, men det er mulig å følge delvis sauetråkk i mer eller mindre riktig retning for gå litt mer komfortabelt. Etter første vann på venstre side, tar vi kompasskurs sør og opp mot Hytteheii. Finn en egnet rute mellom myr og småvann, men jeg foretrekker å holde kurs mest mulig opp på vestsiden av høyeste punkt da det er lettere terreng å gå i. Når du begynner nedstigningen fra Hytteheii, kommer etterhvert Rågeloni med sin store gresslette til syne lengst sør. Det er imidlertid et godt stykke igjen, og du må først ned og rundt Rågekvæven på øst-siden før du omsider kommer ned på selve Rågeloni. Her er det bare å velge og vrake i gode teltplasser, men vær forberedt på at mange sauer også for lengst har funnet denne flotte plassen. Rundt hele Rågeloni er det fin sandstrand (!) og gode fiskemuligheter. Sigurdshellaren lenger nordvest ved utløpet til Øyarvatnet er også vel verdt et besøk.

 

Alternativ løype er Turistforeningens merket sti forbi Håhellarhytta og sør mot Gaukhei. Der løypa går opp i terrenget øst mot Busteinsvatn, må du i steden følge Håhellervatnet lenger sør til du kommer til en deming som ligger i enden av vannet. Problemet er å komme over på egnet sted her, så vær forsiktig. Hvis det er lite vannføring og du kommer over, er det bare å følge Kvinavassdraget på vest-siden ned til Rågeloni. Et annet alternativ er å starte fra kraftstasjon etter Austre Flogvatn, opp Flådalen og videre sørøst i terrenget.

 

Hvor krevende?

Du bruker ca 2 timer hver vei avhengig av tempo og pauser. Turen i seg selv er ikke veldig krevende, men sannsynligvis bærer du med deg en tung ryggsekk med telt/lavo og proviant. Du bør derfor være i brukbar form og ha litt erfaring da turen i hovedsak går utenfor merket løype og sti. Området er ekstra fint tidlig sommer og høst da du bl.a slipper mange innpåslitne sauer (for de som ikke foretrekker teltbesøk av sauer). Fiskemulighetene er som de fleste andre steder også bedre utenom midtsommer. Det kan imidlertid være temmelig kaldt og værhardt her, så ta dine forholdsregler dersom du velger et tidspunkt utenom den varmeste årstida.

 

Litteratur

Ingen som jeg vet om.

 

Kartbilde (Kilde: Statens kartverk NE12000-221010sas)