Risaskogen

www.turinspirasjon.net © 2015

 

ansvarlig redaktør: Hermund Haugland

 

epost: hermund.haugland@turinspirasjon.net

 

Risaskogen

 

Hvor

Hå kommune.

Risa mellom Nærbø og Undheim. Fra Garborg, opparbeidet liten parkerings etter skogen før en kommer til gardsklynge på Risa. Skiltet til høyre med kulturminne.

 

Beskrivelse

Turen starter over en bro hvor bekk renner og inn til høyre i selve skogen. Her kan en velge selv hvor en vil gå, men det er lite opparbeid sti. Bærer preg av en del gjenngrodde stier med mye kvister på tvers av løypene. Den beste stien er langs bekken som renner vest. I enden av skogen kommer en over bekken langs kanten av dyrket jord og en kan fortsette å gå i skogsområdet nærmest veien. Du kommer imidlertid ikke så veldig langt før du må snu eller gå ut på veien. Risaskogen er en edelløvskog. Her er det rester etter flere kvernhus og det skal være rikt planteliv her. Våren og forsommeren er derfor spesiell fin her.

For de som foretrekker litt mer "luft", kan en fortsette turen på grus/traktorvei på østsiden av skogen og oppover i retning sør. Kommer forbi et område med hogget skog før liten del av skogen står igjen. Denne delen er litt mer åpen, men ganske fuktig og sørpete. Har du fått nok av skog, så fortsett på grusvei videre oppover i retning sør noen hundre meter. Da får du etterhvert god utsikt over skogen og bl.a Risa, Garborg, Mossige etc.

 

Hvor krevende?

Kort enkel familietur. På 45 - 60 minutt har du vært gjennom det meste av skogen og i tillegg spasert opp på grusvei for å få litt oversikt. Pauser kommer i tillegg.

 

Litteratur

Ingen som jeg vet om.

 

Kartbilde (Kilde: Statens kartverk NE12000-221010sas)