Sirevåg - Ogna

www.turinspirasjon.net © 2015

 

ansvarlig redaktør: Hermund Haugland

 

epost: hermund.haugland@turinspirasjon.net

 

Jærstrendene og kystlinjen Sirevåg - Ogna

 

Hvor

Mellom Sirevåg og Ogna i Hå kommune.

Sving av til Sirevåg fra Fv 44 og kjør i retning Vågen. Deretter opp til høyre mot skiltet Sannarvågen. Liten parkeringsplass ved sørlig startpunkt i Sannarvågen. Enda bedre parkeringsmuligheter motsatt side av beskrevet tur, det vil si ved Ogna campingplass. Også parkeringsmuligheter ved Svingen grill like sør for Ognaelva.

 

Beskrivelse

Generelt for Jærstrendene og kystlinjen gjelder det å ta hensyn til naturen, dyreliv, kultur(beite), hytter og camping i området.

 

Denne turen starter fra Sannarvågen i Sirevåg. Tursti gjennom jernbaneskogen nordover til Ognaelva som krysses på bro parallelt med jernbanelinjen. Deretter på grusvei nordover et stykke før en tar av til venstre mot vest hvor det er skiltet offentlig parkeringsplass. Følger terrenget nordvest og over en liten bro før en fortsetter i terrenget ut mot klippene og havgapet. En kan også fortsette et lite stykke til på grusvei og ta til venstre i terrenget like før liten campingplass. Går flere stier videre nordover og en følger enkelt kystlinjen mellom klipper og berg med små sandstrender mellom som er karakteristisk for denne sørlige delen av Jærstrendene. Etter en lengre strand kommen en opp på grusvei som følger kysten og leder en frem til Ogna camping. Her kan vi snu eller en kan velge en ekstra rundtur ved å gå opp gjennom en skog til Varden hyttefelt som ligger nærmere jernbanelinjen.

 

Tilbake på grusvei fra Ogna camping velger vi nå å følge grusveien mot øst og deretter parallelt sør langs jernbanelinjen. Forbi en liten campingplass og passerer området der vi tok av i terrenget mot vest. Videre tilbake over Ognaelva, men nå tar vi at på sti vest i terrenget langs sørsiden av Ognaelva. Følger elva nedover til havet og deretter sør langs Ognasanden til ytterste del av Sannarvågen hyttefelt. Deretter på vei gjennom hyttefelt tilbake til parkeringsplassen.

 

Hvor krevende?

Enkelt terreng som veksler mellom sti og grusvei. Passer for de fleste, men en må regne ca 2 - 3 timer på beskrevet rundtur avhengig av tempo og hvor mange avstikkere en tar ved alle de forskjellige klippene langs kysten. Pauser kommer i tillegg. Korteste alternativ er snaut 4 km og denne markerte strekningen går stort sett på grusvei parallelt med jernbanelinjen. Den er også godt egnet for sykling mellom Sirevåg og Ogna.

 

Kartbilde (Kilde: Statens kartverk NE12000-221010sas)