Smøråsen

www.turinspirasjon.net © 2015

 

ansvarlig redaktør: Hermund Haugland

 

epost: hermund.haugland@turinspirasjon.net

 

Smøråsen og Grønåsen (164 moh)

Hvor

Hå kommune.

Helgå hyttegrend på Ogna. Sving av ved golfbane mot Ognatun leirplass mellom Brusand og Ogna. Forbi Ognatun og inn til høyre mot Helgå hyttegrend. Parkeringsplass ved bom før selve hyttefeltet.

 

Beskrivelse

Turen starter gjennom hyttefeltet på asfaltvei. Opp til venstre og rett frem forbi vann som ligger nede på venstre side. Når veien deler seg igjen skal vi bratt til høyre og deretter venstre. Da er det bare å følge hyttevei til ende og ut i terrenget på sti mellom noe vegetasjon. Går parallelt med en liten bekk og passerer et lite vann på høyre side. Følg sti videre nord litt opp i terrenget. Stien blir etterhvert lite synlig, men fortsett nord med bekk nede til høyre. Kan være fordel å holde litt lenger mot vest når vi fortsetter nord og opp på et høydeparti. Smøråsen og Grønåsen er godt synlig oppe til høyre. Oppe på høyden skal vi ned og rundt et lite vann som ligger rett vest for Smøråsen. Dette er et myrområde, og det kan være en fordel å gå litt omvei rundt myrområdet. Det kan nå være fristende å ta korteste vei rett opp på Smøråsen. Du kommer deg opp her, men det er temmelig bratt og tungt. Anbefaler derfor heller å gå rundt selve fjellet, gjennom et lite skogholt og opp på nordsiden. Smøråsen er omtrent like høy som Grønåsen med sine 164 moh. Det høres lite ut, men i dette terrenget har du flott utsikt.

 

Turen kan med fordel forlenges til Grønåsen. Ned en lite dalsøkk på sørøst-siden og opp igjen mot Grønåsen som er dekket med mye vegetasjon. Selve toppen med varde ligger nesten tildekket med tett vegetasjon. Hvis du går ned litt på vestsiden kommer du ut på noen andre (litt lavere) høydeparti med enda flottere utsikt og som er bedre egnet for rastepause. Korteste vei tilbake til hyttefeltet er å fortsette ned sør for Grønåsen, men her er det bratt og ulendt terreng. Gå heller litt lenger rundt og hold høyden lenger sør før du skrår nedover mot hyttefeltet.

 

Et godt alternativ er å starte fra Heresvela, se stiplet turløype på kartet. Her er det enda dårligere sti, men du finner sauetråkk som kan følges mer eller mindre hele veien opp i relativt lett terreng. Terrenget sørvest for Fisketjørna er imidlertid ganske krevende oppover i terrenget, så anbefaler å holde vest-siden av Hundsvatnet oppover, dvs på øst-siden av Fisketjørna. Du kommer greit over bekken som forbinder Hundsvatnet og Fisketjørna. Du er oppe på Smøråsen etter en liten time fra parkeringsplassen på Heresvela.

 

Hvor krevende?

Fra starten av Helgå hyttefelt bruker du en god time til Smøråsen. Pauser kommer i tillegg. Første etappe før stigning opp er i lett terreng. Deretter blir det litt tyngre. Mellom Smøråsen og Grønåsen må du beregne 20 - 30 minutter. Det går fort 3 timer i tillegg til pauser før du er tilbake. Terrenget er ganske krevende på dårlig merket sti bortsett fra i starten. Dersom du tar med familien, må du beregne betydelig lengre tid i dette terrenget. Det er allikevel en tur jeg kan anbefale dersom du er i noenlunde form.

 

Litteratur

Ingen som jeg vet om.

 

Kartbilde (Kilde: Statens kartverk NE12000-221010sas)