Steinkjerringa

www.turinspirasjon.net © 2015

 

ansvarlig redaktør: Hermund Haugland

 

epost: hermund.haugland@turinspirasjon.net

 

Steinkjerringa og Synesvarden (359 moh)

Hvor

Hå kommune og Time kommune.

Holmavatn. Ta til høyre ved Ualand på veg fra Varhaug mot Bue. Etter ca 1 km, sving til venstre mot Holmavatn misjonssenter. Stor parkeringsplass.

 

Beskrivelse

Fra parkeringsplass øst langs Holmavatn og over gjerdeklyver. Opp til høyre og følg sti langs lite skogholt på høyre side. Videre på god merket sti forbi skilt til høyre mot Snøden. Vi skal rett frem sør og opp mot Gauleksvarden. Nå ser en Steinkjerringa lenger ned mot sør, men vi skal først ned et parti og forbi en hytte før vi er fremme. Steinkjerringa er en stor steinstatue på ca 3 tonn som i perioden 1925-27 ble fraktet opp av en gjeng fra Varhaug og Nærbø.

 

Fra Steinkjerringa samme rute tilbake mot hytte. Deretter på sti til høyre nordøst og opp mot Synesvarden på god sti. Du er nå kommet over i Time kommune. Fra toppen av Synesvarden får du følelsen av å være på Jærens tak med god langstrakt utsikt.

 

Ned fra Synesvarden går i nordvest retning på sti mot et skogholt på høyre side. God sti fortsetter vest, forbi Snødehaugen og ned til parkeringsplassen ved Holmavatnet.

 

Hvor krevende?

Enkelt turområde på god opparbeidet sti som passer for de fleste. På hele rundturen bruker du mellom 1,5 - 2,5 timer som kan være litt lang for enkelte. Hver etappe mellom Holmavatn- Steinkjerringa-Synesvarden-Holmavatn er neste like lang, så det går fint å begrense turen til f.eks Holmavatn-Steinkjerringa tur retur, eller Holmavatn-Synesvarden tur retur.

 

Andre alternativer løyper i området:

 

Start fra parkeringplass sør for Kartavoll. Korteste tursti vest og opp til Synesvarden.

Start fra parkeringsplass ved Store Vandavatnet sør for Elgane speedwaybane. Tursti øst mot Steinkjerringa.

Start fra Aniksdal øst for Vigrestad og Rugland. Tursti nordøst mot Steinkjerringa.

 

Ovvennevnte alternative løyper er også på sti, men ikke like godt opparbeidet. Du må derfor regne med å passere enkelte partier med fuktig myrområde og tilpasse fottøy deretter.

 

Litteratur

Helgeturen 3, Stavanger Aftenblad.

100 utvalgte turer, Stavanger Turistforening.

God tur ! Stavanger Turistforening.

 

Kartbilde (Kilde: Statens kartverk NE12000-221010sas)