Storevatn

Storevatn

 

Hvor

Sirdal- og Ryfylkeheiane.

Turen tar utgangspunkt i turistforeningshytta på Taumevatn (se egen beskrivelse).

 

Beskrivelse

Fra Taumevatn turistforeningshytte følges merket tursti først langs Taumevatn og deretter opp i terrenget mot nordøst og forbi Oselegahytta. Deretter nord et stykke til stikryss hvor en kan gå ned igjen langs Taumevatn, men vi skal videre på sti mot nordøst. Enkelte bekker kan være store ved større vannføring. Fremme ved Storevatn slo vi opp telt. Skal du til turistforeningshytta, fortsetter sti langs vestsiden av vannet og frem til Heiberghyttene som er restaurert og drives av Stavanger turistforening. 

Storevatn turistforeningshytte kan være et fint utgangspunkt bl.a ned til Grøna Plasset (se egen beskrivelse) eller videre til Kringlevatn turistforeningshytte.

 

NB! Hvis du lurer på hva siste bilde er, så er det helikopter som driver med kalking av bl.a Storevatn.

 

Hvor krevende?

Relativt enkel terreng med noen stigninger og bekker som må forseres. Tid fra Taumevatn er ca  timer.

 

Litteratur

Stavanger har informasjon om merket turløype til Storevatn fra Taumevatn og Kringlevatn. Turhåndboka Ryfylkeheiane fra Stavanger Turistforening kan også anbefales.

 

Kartbilde (Kilde: Statens kartverk NE12000-221010sas)

www.turinspirasjon.net © 2015

 

ansvarlig redaktør: Hermund Haugland

 

epost: hermund.haugland@turinspirasjon.net