Tjetlandsnutane

www.turinspirasjon.net © 2015

 

ansvarlig redaktør: Hermund Haugland

 

epost: hermund.haugland@turinspirasjon.net

 

Tjetlandsnutane (430 og 474 moh)

 

Hvor

Gjesdal kommune.

Hellandsgardane mellom Ålgård og Madland. Fra Ålgård på E39, sving inn til venstre etter Limavatnet og følg vei mot Brekko og Madland. Et stykke etter Gjesdal kirke, tar en av til høyre ved Hadland mot Hellandsgardane. Ingen opparbeidet parkeringsplass, så her må en avtale med en grunneier hvor en kan parkere. Husk å ta hensyn til beitedyr og lukk grinder.

 

Beskrivelse

Turen starter fra Hellandsgardane. En kan velge flere alternativer, men vi tok rundturen og startet mot vest gjennom kulturbeite opp mot Nordre Tjetlandsnuten. Ingen sti, så her er det bare å velge mest fornuftig sted å komme seg opp. Fra toppen av Nordre Tjetlandsnuten (430 moh) har en god utsikt spesielt mot nord. I sør ruver Søre Tjetlandsnuten som en pyramide og lokker til videre marsj. Ned i en dal mellom nutene før vi følger ryggen på vestsiden opp mot Søre Tjetlandsnuten (474 moh). Alternativt, kan en velge å gå opp i liten dal mot toppen på østsiden. Fra toppen er det flott utsikt over store områder, spesielt mot sør, øst og vest. På østsiden er det en gjerdeklyver litt lengre nede og et tråkk som en kan følge gjennom kulturbeite og vegetasjon før en kommer ned til dyrket mark før Hellandsgardane.

 

Hvor krevende?

Relativ enkel topptur. Noe stigning i lettgått terreng opp mot begge toppene. Beregn ca en halv time mellom hver "etappe", dvs totalt 1,5 time på rundturen pluss pauser. 

 

Litteratur

Ingen som jeg vet.

 

Kartbilde (Kilde: Statens kartverk NE12000-221010sas)