Tunheim

www.turinspirasjon.net © 2015

 

ansvarlig redaktør: Hermund Haugland

 

epost: hermund.haugland@turinspirasjon.net

 

Tunheim

 

Hvor

Undheim i Time kommune.

Parkering ved idrettshallen og barnehagen på Undheim.

 

Beskrivelse

Turen starter ved å krysse veien som går mellom Undheim og Sæland. Inn langs et av de siste gardstun av privateiendommer på rekke langs veien. Her er det en liten port som åpner adkomst til utmark og turområdet vi skal inn på.  

 

Etter et kort stykke kommer en inn på en grusvei som går opp til høyre mot nord. Vi passerer garden Heiå på høyre side av driftsbygning og fortsetter på kjerrevei videre nord. Deretter på sti og over en gjerdeklyver i samme retning til en kommer inn på ny kjerrevei som går vest mellom Årrestad og Garborg. Selve rundturen går ned til venstre mot sør og Bakken etter en liten kilometer, men det går fint å forlenge turen litt lenger vest på grusvei mot Garborg eller i terrenget mot Mossige. Fra Bakken går det på kjerrevei og grusvei gjennom garden Voll og videre øst tilbake til Undheim. 

 

Hvor krevende?

Turen går i lettgått terreng og passer for de fleste. Oversiktlig område og en bruker en liten time på selve rundturen avhengig av tempo. Rastepauser og evt forlengelse av tur i området kommer i tillegg. Området benyttes mye av dyr på beite, så vis hensyn og lukk grinder etter deg.

 

Litteratur

Time kommune hadde turen som "Ti turar i Time" i 2012.

 

Kartbilde (Kilde: Statens kartverk NE12000-221010sas)