Vassbø

Vassbø til Store Skykula (906 moh)

 

Hvor

Vassbø i Ørsdalen i Bjerkreim. Kjør forbi Stavtjørn og ned til Ørsdalen. Sving til høyre og over bro inn mot Vassbø. Skiltet parkering (liten) mellom noen garder på venstre side. Egen bil eller transport hjem fra Lauperak hyttefelt.

 

Beskrivelse

Turen starter på bratt grusvei opp i terrenget nesten parallelt med kraftlinje. Bekk krysses over bro og videre bratt opp til stikryss. Merket rute videre mot Skineldvatnet og Store Skykula. Fint område med setra/hytter passeres og en nærmer seg større bekk og fossefall. Merket sti går på østsiden av bekk, men hvis vannføring tillater kryssing av stri bekk finner en jettegryter langs vestsiden av bekken lengre oppe. Vær oppmerksom på at merket sti øverst ved bekk vender bratt mot høyre og vest. Lett å fortsette videre inn liten dal i retning Fiskeløysknuten, men det er ikke der vi skal.

 

Turen fortsetter videre på merket sti med nudler mot vest i variert kuppert terreng som er typisk for Bjerkreimsheiane. Etter en god stund kommer Store Skykula til syne, men ikke la deg lure da det fremdeles er langt igjen. En skal på nedsiden forbi Store Skykula før en vender bratt opp mot venstre og sør. Fra toppen av Store Skykula er det flott utsikt. Se også egen turbeskrivelse for toppen. Det beste er å gå merket sti i terrenget ned til Lauperak hyttefelt, men for å korte ned tiden tok vi anleggsveien ned. Den er kjedelig med hardt asfaltunderlag og langdryg etter en lengre tur fra før i føttene.

 

Hvor krevende?

Relativ krevende tur, men ikke veldig lang. Brukte ca 3 timer opp til Store Skykula inklusiv pause og deretter ca 45 minutt ned på anleggsvei til Lauperak hyttefelt.

 

Kartbilde (Kilde: Statens kartverk NE12000-221010sas)

www.turinspirasjon.net © 2016

 

ansvarlig redaktør: Hermund Haugland

 

epost: hermund.haugland@turinspirasjon.net